Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: ◦de eigenaar: de eigenaar van de website;
  ◦gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  ◦u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  ◦de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is toegestaan, mits met bronvermelding.
 6. Alle getoonde boekcovers zijn gebruikt ter promotie van de genoemde werken. Als u meent copyright te hebben en deze graag verwijderd ziet, gelieve contact op te nemen