Mott, Jason – De Teruggekeerden

Door op 4 augustus 2013
teruggekeerden

Hoe zou het zijn als overleden dierbaren terug zouden keren, al was het maar voor één dag? Na een droom over een gesprek met zijn overleden moeder, is dit de eerste roman van Jason Mott.

Op een zonnige dag in augustus 1966 verdrinkt de achtjarige Jacob, zoon van Lucille en Harold Hargrave. Bijna vijftig jaar later staat hij voor hun deur. Blakend van gezondheid, nog steeds acht jaar oud. En Jacob is niet de enige die is teruggekeerd uit de dood. Overal in de wereld duiken Teruggekeerden op, en al gauw zijn het er zo veel dat steeds meer mensen zich bedreigd voelen. Niemand begrijpt waarom het gebeurt, hoe het mogelijk is. Maar één ding is zeker: in de chaos die volgt zal iedereen uiteindelijk een keuze moeten maken.

Wanneer dierbaren komen te overlijden, blijven nabestaanden vaak achter met uiteenlopende gevoelens. Vragen waarom, omdat een familielid besluit de hand aan zichzelf te slaan. Of schuldgevoelens, omdat een kind aan de aandacht ontsnapt en verdrinkt. In De Teruggekeerden beschrijft Jason Mott een wereld die overspoelt raakt met Teruggekeerden, mensen die op mysterieuze manier terug in het leven komen. Het hoe en waarom laat de auteur in het midden en kiest hiermee bewust niet voor een sci-fi thriller, maar voor een roman die onderweg vele, al dan niet levensbeschouwelijke, vragen oproept. Want is een verdronken kind dat terugkeert nog steeds het kind wat het toen was, als de ouders inmiddels decennia verder zijn in hun leven? Hoe kijken de ouders tegen het kind, hun kind, aan terwijl er lang geleden al afscheid genomen is en men op welke manier dan ook de draad van het leven weer opgepakt heeft? Als blijkt dat de terugkeer slechts tijdelijk is, hoe neemt men dan een tweede keer afscheid, als men überhaupt al afscheid kán nemen?

Mott schreef een verhaal dat veel stof tot nadenken geeft, maar vooral antwoord geeft op de maatschappelijke vraagstukken. Immers, als blijkt dat vele mensen terugkeren, neemt de bevolking overal ter wereld explosief toe. Hoe lost men de huisvesting, de toenemende vraag naar voedingsmiddelen en alle andere al dan niet primaire levensbehoeften op? Maar belangrijker, hoe reageert de gemiddelde burger als plotseling bronnen uitgeput raken en de straten overspoelt worden door mensen, die zelden als mensen geaccepteerd worden? Het antwoord is even simpel als huiveringwekkend; interneringskampen voor de Teruggekeerden en ‘zij die geen afstand willen nemen’ en het voedsel op rantsoen. De geschiedenis lijkt zich te herhalen en Mott toont fijntjes aan dat er weinig voor nodig is om ongerustheid via paniek om te laten slaan naar chaos en een totaal disrecpect voor normen en waarden. Een voor allen, alleen voor een wordt door de angst voor het onbekende al gauw een wereld waarin het ieder voor zich is.

Jason Mott staat in de Verenigde Staten vooral bekend om zijn poëzie en zijn dichtbundels, wat ook terugkomt in de schrijfstijl van de auteur. Op een vlotte manier beschrijft hij de situatie in een klein alledaags dorpje, tussen de plaatselijke bevolking en zonder aandacht voor de directe politieke invloeden, op het hoofd van het kamp en een federaal agent na. Elk hoofdstuk wordt afgewisseld met een kort intermezzo, waarin steeds een of enkele Teruggekeerden centraal staan. De personages zijn divers, uiteenlopend van betrokkenen en buitenstaanders, Levenden en Teruggekeerden tot de onvermijdelijke voorstanders en tegenstanders. Mott beschrijft het verhaal onder andere het in dit geval onvermijdelijke religieuze perspectief, op een respectvolle, maar bovenal objectieve manier. Maar het zijn vooral de constant aanwezige emoties die de boventoon voeren en laten het verhaal nog lang in het hoofd doorspoken.

Een uitzonderlijk debuut en kanshebber voor de titel Roman van het Jaar.


_____
Jason Mott – De Teruggekeerden
Uitgeverij Harlequin Holland
2013 – 377 pagina’s
Verkrijgbaar vanaf 27 augustus 2013

Over Evert Sinterniklaas

Evert leest al zo lang als hij een boek kan vast houden. Als eigenaar van E Boek en Blog begon hij in februari 2012 met recenseren. Tegenwoordig leest hij regelmatig op aanvraag van uitgeverijen en auteurs.

Een reactie

  1. Pingback: Recensie: Jason Mott - De teruggekeerden | Ranking the Books

Reageer!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Graag even een bewijs dat je geen spambot bent :) *